زن در جامعه ای که اسلامـــــــــــــــــی خوانده میشود!!!

 

 

آنچه زنان را در ایران، عقب نگه داشته است، مذهب ما نیست، بلکه به قول استاد گرانقدری، قلمهاییست که از دست زنان گرفته شد!

مردان آموختند و نگاشتند و باورهایشان را قبولاندند.

مردان اساتید زنان شدند، الآن چند سالیست که بعضا، بانوان در حوزه ها تدریس میکنند، اما مطالبی را به خورد دیگر بانوان میدهند، که آقایان نگاشته اند.

قضیه ای که بسیار جای تأسف دارد، اینست که اگر زنی، مطلبی را بنویسد که به مذاق مردان خوش نیاید، یا ترویج آن فکر زنانه را به ضرر مصالح خویش ببینند، مورد تأیید واقع نمیشود.

به آن بانوی محترمه، برچسب فمینیست، سکولار  و... میزنند. مطالب بلاگش، حذف میشود. نوشته هایش برای چاپ مورد تأیید آقایان قرار نمیگیرد و...؛ که این یعنی رشد بیش از پیش تفکرات منفی مردانه!

خانمهایی که در حوزه ها سالها درس میخوانند، بدست آقایان مدرک اجتهاد میگیرند اما کسی اجازه تقلید از آنان را ندارد!

به به و چه چه مردها برای خانمها در جایی انجام میشود که منافعشان به خطر نیافتد، و با این تمجیدات، بزرگتر از آنچه هستند، دیده شوند!

و البته مشکل بزرگتری که وجود دارد، ساده اندیشی، زود باوری و به عبارتی خ ر شدن خانمهاست.

و چه اندوهناک که این قضیه، از روح پاک و قلب مهربان و زخم خورده نشأت میگیرد. 

آنچه مسلم است، خداوند کلام نافذش را برای آدمیان فرو فرستاد، و اگر چه قرآن مورد تحریف قرار نگرفت، اما احادیث جعلی فراوانی ساخته اندیشه مردان، برای استنباط آنچه خود میخواستند تا دیگر مردمان به آن رهنمون شوند، ایجاد شد.

و بیشتر این احادیث در باب زن ساخته شده است از جمله: بیش از حد به زن توجه نکردن، پول حمام بیرون را به زن پرداخت نکردن، لباس برای زن نخریدن، مشورت نکردن با زن و...

 و باز هم اندوهبار اینکه زنان چند نسل قبلتر از ما که با این تفکرات بزرگ شده اند و همیشه از حق خود گذشته و حتی بر حقوق پایمال شده خود اعتراضی نیز نداشتند، فرزندانی تربیت میکنند که پسرانش، حق به جانبتر و دخترانش موظف به قبول افکار پوچ و مستبدانه مردانه اند!

/ 0 نظر / 42 بازدید