سهــــــــــــم زن

 چند همسری زنان

سهـــــــــــــــم زن

 

 

من خطا کار بوده ام عمری           عشقشان را ستوده ام عمری

چند همسری زنان           

غافل از اینکه مرد، پوشالیست        مرد، یک تکه گاه تو خالیست

چند همسری زنان

مرد های زمان ما هیچند       به هوسهای خویش میپیچند          

چند همسری زنان

مردهای خیالیِ خالی                     گَه مدیر عاملانِ پوشالی

چند همسری زنان

پیِ پُست و مقام، خوش گذران           مردهامان خسوفِ در ایمان

چند همسری زنان 

از محمد(ص) که صیغه فهمیدند           عطرِ ریحانه را  نفهمیدند

چند همسری زنان  

زن گرفتند و خانمی! گفتند                   وَ در آغوش دیگری خُفتند

چند همسری زنان

آی، نا مردمان آدم زاد!                    سینه هاتان، ز کِیف خالی باد

چند همسری زنان

بی تپش، بی بهانه، نا آرام          خسته، تنها، شکسته ای نا کام

چند همسری زنان

 آی مردانه- تن! که تنهایی،               زن- مریضی، اسیر زنهایی 

چند همسری زنان

تو ازین زندگی چه فهمیدی؟          که فقط سیب سرخ میچیدی!     

چند همسری زنان 

نیمه- نیمه کَلَف زدی، گفتی:        باغ، آباد و سیب ها مفتی!      

چند همسری زنان 

آن زمانی که حرف صیغه زدند       عده ای زن پیِ علی(ع) رفتند:

چند همسری زنان

- یا علی سهم ما ز مردان چیست؟     

    مرد،تنها مگر یکی کافیست؟   

چند همسری زنان

گفت: یک کاسه آب برگیرید                و همه کاسه ها بهم ریزید

چند همسری زنان

کاسه ای را که سهم خود دانید              باز،از ظرف آب بردارید    

چند همسری زنان

و زنان، ماتِ سهمشان بودند               سالها رفت و راه پیمودند  

چند همسری زنان

گرچه قدرِ هزار و اَندی سال                    فرصتِ صیغۀ زنان پامال

چند همسری زنان

عِلم آمد به یُمنِ این ژنتیک،                  پدرِ بچّه شد عیان، تبریک!

چند همسری زنان

اینزمان شد دل زنان آرام                 به دو صد مرحم ستوده و رام

چند همسری زنان

دو طرف سهمشان برابر شد           مرد و زن را هزار همسر شد 

چند همسری زنان

عطر حوّا همیشه در جریان              سهمِ مردانِ عاشقِ ایمان

چند همسری زنان

طعمِ آرامشت به دل پیچید          وای ی ی! حوا چقدر مرحم چید!

چند همسری زنان

نه که حوا هوس- گزین باشد،          نیمه- نیمه به دور اندازد

چند همسری زنان

همه را مهر و شور می بخشد          آفتاب است و نور می بخشد

چند همسری زنان

همۀ شوهران، رفیق همند            بچه ها این میانه، سود برند...

چند همسری زنان

برو ای مرد هزار صیغه بکن          به زنت هم بگو برو و بکن...

چند همسری زنان

زندگیها چقدر زیبا شد                  سهم زن این هزاره پیدا شد!

چند همسری زنان

 

 

/ 4 نظر / 17 بازدید
بهاره

ممنون از حضورت عزیزم فقط میتونم بگم شعر سهم زن عالی بود لذت بردم ...

سارا

سلا مبارز عاشق عاشقتم دمت گرم خیلی وب سایتت عالیه توی سایتم درخاست دوستی گذاشتم حتما سربزن[ماچ]

حسین

تفسیر شما از جواب حضرت علی(ع) صرفا صاحب نطفه است درحالی که این روح زن است که اگه با چند مرد بشه جواب نمیده. اگه شما میگی روحتون جواب میده ...