"عاشقی" از نوع "بدون شرح"...!!!

 

"عاشقی" از نوع "بدون شرح"...!!!

 

 

 

 

. . .

/ 5 نظر / 67 بازدید
آزاده

خدا یا زمان در گذر است و مخلوقات در تغییر و سال جدید در شرف حلول و به ناچار 
تغییر تغییر تغییر پس برایت ارزومندم که زندگیت به بهترینها تغییر کند. . . . عید پیشاپیش مبارک نویسنده: آزاده [http://www.ashkanazadeh.persianblog.ir]

مامان سویل و اراز

شیشه عطر بهار، لب دیوار شکست و همه جا پر شد از بوی خدا. همه جا آیت اوست نوروزتان مبارک

پارمیدا

واقعا حقیقت روگفتی

خاک توسر سادشون بدبخت ها توروحتون هرکس ازاین کار ها میکنه خدا ازتون نگزره [عصبانی]